PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 1 dec 2019  om 9:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst - 1e Advent - Schrift & Tafel

Welkom

Aansteken eerste adventskaars + opzeggen tekst

Aankondiging aanvangslied

Aanvangslied: NLB 287: 1 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 287: 5

Verootmoedigingsgebed  

Leefregels

Zingen: HH 715: 1, 2 en 5

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderlied: projectlied ‘Geef licht!’ couplet 1, 2 en refrein

Eerste lezing: Jesaja 2: 1 t/m 5

Zingen: NLB 447: 1

Tweede lezing: Mattheüs 24: 32 t/m 44
 
Zingen: NLB 462: 1 t/m 6

Uitleg en verkondiging

Zingen: HH 523: 1, 2 en 3

Voorbeden

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Tafelgebed
Allen zingen: Sanctus
Allen zingen: Zijn dood gedenken wij(acclamatie)
Allen bidden: Onze Vader
Vredegroet
Zingen: NLB 270 g
Nodiging - Gemeenschap van brood en wijn
Tijdens deling zingen: HH 519: 1, 2 en 3 /  NLB 377: 1 t/m 5 / NLB 385: 1 t/m 4
Dankgebed

Slotlied: NLB 418: 1, 3 en 4

Zegen
 

terug
 

Inloggen


Eredienst - Via kerkomroep.nl (geluid) en youtube kanaal (beeld en geluid)
datum en tijdstip 12-07-2020 om 09:30
Mevr. G.C. Penning-Wolswinkel meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 09:30
Ds. G.A. Wolfert meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Eredienst - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 02-08-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
fvreugdenhil2@upcmail.nl


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.