PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 8 mrt 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst - 2e Veertigdagentijd - Doopdienst

Welkom

Aanvangslied: NLB 287: 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 287: 5

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Zingen: NLB 310: 1 t/m 5

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Zingen Projectlied: HH 348

Eerste lezing: Exodus 24: 12 t/m 18 (NBV)

Zingen antwoordpsalm NLB 33: 7 en 8

Tweede lezing: Mattheüs 17: 1 t/m 9 (NBV)

Zingen: NLB 545: 1, 2, 4 en 5

Uitleg en verkondiging

Zingen Geloofsbelijdenis: HH 479: 1 t/m 4

Doopgebed

Zingen: NLB 348: 1 t/m 5

Onderwijzing

Presentatie

Doopvragen

Zingen: NLB 778: 1, 2 en 5

Bediening van de Heilige Doop

Verwelkoming

Zingen: NLB 315: 1

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en gezongen ‘Onze Vader’ (NLB 1006)

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Slotlied: HH 555: 1, 2 en 3

Zegen
 

terug
 

Inloggen


Eredienst - Palmpasen
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 06-04-2020 om 19:30
meer details

Dienst op Witte Donderdag - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:00
Ds. J.C. Buurmeester meer details

Dienst op Goede Vrijdag
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:00
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.