PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 23 feb 2020  om 09:30
Voorganger: Ds. J.C. Buurmeester
Eredienst

ORGELSPEL

WELKOM

INTOCHTSLIED Ps.18:1,5

STIL GEBED

VOTUM EN GROET

SAMENZANG Ps.18:8

KYRIEGEBED

GLORIALIED Lied 305:1,2,3

KINDERMOMENT

KINDERLIED

GEBED

1e SCHRIFTLEZING Exodus 22:20-26

ZINGEN Lied 528:1,4,5
 
2e SCHRIFTLEZING Mattheus 5:33-48
 
ZINGEN HH 226:1,2
 
VERKONDIGING

ORGELSPEL

ZINGEN HH 226:3

DANKGEBED/VOORBEDEN/STIL GEBED/ONZE VADER

MEDEDELINGEN

COLLECTE

SLOTLIED Lied 416:1,2,3,4

ZEGEN

terug
 

Inloggen


Eredienst - Palmpasen
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 06-04-2020 om 19:30
meer details

Dienst op Witte Donderdag - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:00
Ds. J.C. Buurmeester meer details

Dienst op Goede Vrijdag
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:00
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.