PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 15 dec 2019  om 9:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst - 3e Advent

Welkom

Aansteken eerste adventskaars + opzeggen tekst

Aankondiging aanvangslied

Aanvangslied: NLB 280: 1 t/m 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 280: 5

Verootmoedigingsgebed  

Genadeverkondiging

Leefregels

Zingen: NLB 320: 1, 2 en 3

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Kinderlied: projectlied ‘Geef licht!’ couplet 1, 4 en refrein

Eerste lezing: Micha 6: 1 t/m 8 (NBV)

Zingen: NLB 992: 1 t/m 4

Tweede lezing: Mattheüs 1: 18 t/m 25 (NBV)
 
Zingen: HH 145: 1, 2 en 3

Uitleg en verkondiging

Zingen: NLB 439: 1, 2 en 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Slotlied: NLB 416: 1 t/m 4
 
Zegen

 

terug
 

Inloggen


Najaarsrommelmarkt
datum en tijdstip 03-10-2020 om 09:00
meer details

Eredienst - Isra?lzondag
datum en tijdstip 04-10-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10:00
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 12-10-2020 om 19:30
meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
fvreugdenhil2@upcmail.nl


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.