PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 8 dec 2019  om 9:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst - 2e Advent

Welkom

Aansteken eerste adventskaars + opzeggen tekst

Aankondiging aanvangslied

Aanvangslied: Psalm 149: 1 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 149: 4

Kyriëgebed

Zingen: NLB 442: 2

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Zingen projectlied: ‘Geef licht!’ couplet 1 en 3 + refrein

Eerste lezing: Micha 4: 1 t/m 8 (NBV)

Zingen: NLB 447: 2 en 3

Tweede lezing: Lucas 1: vers 68 t/m 79

Zingen: HH 490 (Nederlandse versie!) – 4 x

Uitleg en verkondiging

Zingen: NLB 1005: 1, 2 en 3

Afscheid ambtsdrager

Bevestiging ambtsdrager

Opdracht

Gelofte en bevestiging van ouderling-kerkrentmeester

Zingen: NLB 360: 1 t/m 6

Bevestigingsgebed

Handoplegging

Aanvaarding en verwelkoming

Zingen: NLB 134: 1, 2 en 3

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en gezongen ‘Onze Vader’ (door cantorij en gemeente)

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Tijdens de inzameling zingt de cantorij: ‘Benedictus’ (Gounod)

Zingen: HH 472: 2. Na de zegen zingen we als slotlied NLB 425!

Zegen

Zingen slotlied: NLB 425
 

terug
 

Inloggen


Najaarsrommelmarkt
datum en tijdstip 03-10-2020 om 09:00
meer details

Eredienst - Isra?lzondag
datum en tijdstip 04-10-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10:00
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 12-10-2020 om 19:30
meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
fvreugdenhil2@upcmail.nl


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.