PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 24 nov 2019  om 9:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn & ds. H. Buurmeester
Eredienst - Laatste zondag kerkelijk jaar

Welkom

Zingen: Intochtslied NLB Psalm 46:1,2

Stilte

Votum en groet

Zingen: NLB Psalm 46:3

Kyriëgebed                                                   

Zingen: Glorialied NLB Lied 302: 1,3,4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Zingen kinderlied: HH Lied121:1,2,5

Eerste lezing: Genesis 12: 1 t/m 6a

Zingen: NLB Lied 803:1,6    

Tweede lezing: Hebreeën 11:1-3; 8-16

Zingen: HH 289:1,2,3

Uitleg en Verkondiging                               

Zingen: HH 370: 1, 3 en 4

DIENST VAN GEDENKEN           

Zingen: NLB 598 Nederlandse tekst (3x)

Zingen: NLB 314:4 

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Inzameling van de gaven

ZENDING EN ZEGEN

Zingen Slotlied: NLB 422:1,2,3

Zegen
 

terug
 

Inloggen


Groeigroep Ouderen
datum en tijdstip 23-01-2020 om 13:45
meer details

Groeigroep
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:45
meer details

Groeigroep Jongeren
datum en tijdstip 23-01-2020 om 19:45
meer details

Boekenmarkt
datum en tijdstip 25-01-2020 om 10:00
meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930

Scriba
Mw. G.L. Timmer - de Jonge
Irenestraat 2 (3181 GG)
0181-218269


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.