PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 22 sep 2019  om 9:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst - Vredeszondag

Welkom
 
Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2 en 3
 
Stil gebed
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Psalm 100: 4
 
Gebed van verootmoediging
 
Genadeverkondiging
 
Leefregels
 
Zingen: HH 499
 
Gebed bij de opening van het Woord
 
Kindermoment
 
Zingen kinderlied: Wat was dat? Dat was Goliath’
 
Eerste lezing: Jesaja 57: 14 t/m 21 (NBV)
 
Zingen: NLB 1009: 1, 2 en 3
 
Tweede lezing: Efeziërs 2: 11 t/m 22 (NBV)
 
Zingen: NLB 939: 1, 2 en 3
 
Uitleg en verkondiging
 
Zingen: NLB 1010: 1, 2, 3 en 4
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en ‘Onze Vader’
 
Mededelingen
 
Inzameling van de gaven
 
Zingen: HH 472: 1 en 2
 
Zegen
 
Slotlied: NLB 425

terug
 

Inloggen


Najaarsrommelmarkt
datum en tijdstip 03-10-2020 om 09:00
meer details

Eredienst - Isra?lzondag
datum en tijdstip 04-10-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10:00
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 12-10-2020 om 19:30
meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
fvreugdenhil2@upcmail.nl


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.