PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 1 sep 2019  om 9:30
Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn
Eredienst

Welkom
 
Aanvangslied: NLB 314: 1 en 2
 
Stil gebed
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: NLB 314: 3
 
Kyriëgebed
 
Zingen Glorialied:  HH 609
 
Gebed bij de opening van het Woord
 
Kindermoment
 
Zingen kinderlied: HH 685
 
Eerste lezing: Deuteronomium 24: 17 t/m 22 (NBV)
 
Zingen: NLB 146C: 3, 5 en 6
 
Tweede lezing: Lucas 14: 1; 7 t/m 14 (NBV)
 
Zingen: NLB 990: 1 t/m 6
 
Uitleg en verkondiging
 
Zingen: NLB 975: 2, 3 en 4
 
Moment van gedenken
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en gezongen ‘Onze Vader’ (NLB 1006)
 
Mededelingen
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied: HH 472: 1 en 2
 
Zegen

terug
 

Inloggen


Eredienst - Via kerkomroep.nl (geluid) en youtube kanaal (beeld en geluid)
datum en tijdstip 12-07-2020 om 09:30
Mevr. G.C. Penning-Wolswinkel meer details

Eredienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 09:30
Ds. G.A. Wolfert meer details

Eredienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Eredienst - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 02-08-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930
simone.voskuil@online.nl

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)
scribaat@pknrozenburg.nl


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313
diaconie@pknrozenburg.nl


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557
fvreugdenhil2@upcmail.nl


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.