PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
zo 17 mrt 2019  om 9:30
Voorganger: Ds. J.C. Buurmeester
Eredienst - 2e Veertigdagentijd

ORGELSPEL
 
MEDEDELINGEN
 
INTOCHTSLIED - Ps.25:1,2
 
STIL GEBED
 
VOTUM EN GROET
 
SAMENZANG - Ps.25:4
 
KYRIEGEBED                                 
 
ZINGEN - Lied 305:1,2,3
 
KINDERMOMENT
 
ZINGEN - KINDERLIED
 
GEBED
 
1e SCHRIFTLEZING - Exodus 34:27-35
 
ZINGEN (Cantorij)    
 
2e SCHRIFTLEZING - Lucas 9:28-36
 
ZINGEN – Lied 556:1,2,3,4,5
 
VERKONDIGING
 
ZINGEN – Lied 791:1,2,3,4,5,6
 
DANKGEBED/VOORBEDEN/STIL GEBED/ONZE VADER
 
MEDEDELINGEN
 
COLLECTE
 
SLOTLIED - Lied 418:1,3
 
ZEGEN
 

terug
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 26-05-2019 om 9:30
Ds. B. de Haan meer details

Eredienst - Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 30-05-2019 om 9:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Eredienst - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 02-06-2019 om 9:30
Ds. G.A. Wolfert meer details

Eredienst - Pinksteren
datum en tijdstip 09-06-2019 om 9:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930

Scriba
Mw. G.L. Timmer - de Jonge
Irenestraat 2 (3181 GG)
0181-218269


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.