PKN
Protestantse Gemeente te Rozenburg (ZH)
 
Taakgroep Eredienst Taakgroep Eredienst

De Taakgroep Eredienst heeft als taak:


1. Continue bezinning op inhoud en vorm van de eredienst.
2. Het oprichten en aansturen van werkgroepen, die deeltaken verrichten m.b.t. de eredienst.
3. De coördinatie en evaluatie van het werk van alle aan de erediensten meewerkende groepen.
4. Het uitbrengen van adviezen aan de kerkenraad inzake de inrichting van het kerkgebouw en de staat en onderhoud van kerkelijke instrumenten.
5. Het uitwerken van allerlei praktische zaken betreffende de eredienst.

De taakgroep luistert goed naar signalen, die uit haar geledingen naar voren komen. Ook worden opmerkingen van gemeenteleden, individueel of collectief besproken op de vergaderingen, die ca. drie keer per jaar gehouden worden. Verder houdt de taakgroep contact met instanties, die zich met liturgie bezighouden en heeft hij een open oog voor ontwikkelingen in kerk en maatschappij.
De leden van de Taakgroep Eredienst komen uit alle geledingen van de gemeente, die bindingen hebben met de eredienst, zoals predikanten, cantorij, diaconie, commissie Kerk en Israël, organisten, Taakgroep Kerk en Jeugd, kindernevendienst en zangdienstcommissie.

Voorzitter: Wil Goos
Secretaresse: Hetty Vervat

 

terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Palmpasen
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09:30
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

Moderamen
datum en tijdstip 06-04-2020 om 19:30
meer details

Dienst op Witte Donderdag - Schrift & Tafel
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:00
Ds. J.C. Buurmeester meer details

Dienst op Goede Vrijdag
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:00
Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn meer details

 

Predikant

Ds. S. Voskuil - Dijkshoorn
Meeuwensingel 27
0181-213930

Scriba
Dhr. P. Wezemer (waarnemend)
p/a Kerkweg 24 ((3181 AK)


Diaconie
Secretaris Mw. J.C. van Meurs-van Ingen
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213313


Kerkrentmeester
Secretaris Dhr. F.D.J. Vreugdenhil
p/a Kerkweg 24 (3181 AK)
0181-213557


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.